خدمات الکترونیکی سرمایه گذاری
کتاب راهنمای سرمایه گذاری

فرصت های سرمایه گذاری در فرودگاه زاهدان

مرتضوی نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان ضمن دیدار با اعرابی مدیر کل فرودگاههای استان در خصوص فرصت های سرمایه گذاری در فرودگاه زاهدان بحث وتبادل نظر کردند

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، مرتضوی با هدف کسب اطلاع از فرصت های سرمایه گذاری در حوزه فرودگاههای استان ضمن دیدار و بحث و تبادل نظر با اعرابی،از اراضی در اختیار فرودگاه زاهدان بازدید نمود.
در جریان این دیدار که با حضور پورحاجی حسینی معاون اقتصادی اداره کل و آباده ای مدیر شرکت ایران ایر برگزار شد ، مدیر کل فرودگاههای استان به بیان توضیحاتی در خصوص نوع کاربری اراضی قطعه بندی شده در اختیار فرودگاه زاهدان بر اساس طرح تفضیلی پرداخت.
درپایان امیر مرتضوی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان آمادگی خود را جهت معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه فرودگاهها و تشویق سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در اراضی مذکور اعلام داشت

یک نظر بگذارید