خدمات الکترونیکی سرمایه گذاری
کتاب راهنمای سرمایه گذاری

تهیه پکیج سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان در دستور کار اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی سیستان و بلوچستان گفت: به منظور جذب سرمایه گذاران و شناخت فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان تهیه پکیج اطلاعات سرمایه گذاری استان در دستور کار اداره کل امور اقتصادی و دارایی سیستان و بلوچستان قرار دارد.

ادامه مطلب

یک نظر بگذارید